• Λιθοξόπουλος Κ. Θεόδωρος | Υπεργολάβος Σκυροδέματος
  • +6974397006
  • +6972330940

Μορφοποίηση και τοποθέτηση σιδηρούν οπλισμού

"Σιδέρωμα " της οικοδομής.

Κοπή του σιδηρούν οπλισμού σε ολα τα μήκη  βάση των κατασκευαστικών σχεδίων.

Μορφοποίηση του σιδήρου στα σχήματα που ορίζει η μελέτη του μηχανικού. 

Τοποθέτηση  του οπλισμού στα καλούπια των σκυροδεμάτων, με την χρήση μετρικών αποστατών για την επίτευξη τις απαιτούμενης επικάλυψης.